Orgány školy

Jednatelka a ředitelka společnosti:

Alena Vinterová

 

Školská rada:

Pavel Humlíček (zvolen zákonnými zástupci)

Kateřina Přibylová (zvolena pedagogickými pracovníky)

Marek Vinter (jmenován ředitelem za zřizovatele)