Orgány školy

Jednatelka a ředitelka společnosti:

Alena Vinterová

 

Školská rada:

Pavel Humlíček (zvolen zákonnými zástupci)

Kateřina Přibylová (zvolena pedagogickými pracovníky)

Kateřina Medveďová (jmenována ředitelem za zřizovatele)