Aktuality


Školné a pomůckovné

Školné pro školní rok 2024/2025 je 6.290,- Kč/měsíc.

Školné se ve školním roce hradí vždy 12 měsíců, jeho platba se nepřerušuje po dobu školních prázdnin.

V případě zapsaných více dětí je cena školného stanovena na 4.960,- Kč/měsíc za druhého a každého dalšího zapsaného sourozence, který plní ve škole povinnou školní docházku.

Školné zahrnuje:

  • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s principy Montessori pedagogiky
  • fond obnovy pomůcek
  • standardní hygienické prostředky
  • možnost využívat pobytu Žáka ve školní družině 
  • veškeré administrativní a provozní úkony spojené s účastí žáka naší školy na vzdělávání a stravování

Pomůckovné:

Protože víme, že pro Vás nakupování školních pomůcek znamená stres a noční můru, rozhodli jsme se, že Vám usnadníme začátek školního roku a téměř vše nakoupíme za Vás. Více informací naleznete na stránce pomůckovné.

Harmonogram roku

Událost Datum
Začátek školního roku pondělí 4. září 2023
Den české státnosti (státní svátek) 28. září 2023
Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2023
Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek) 28. října 2023
Hovorové hodiny13. - 16. listopadu 2023
Den boje za demokracii (státní svátek)17. listopadu 2023
Vánoční prázdniny23. prosince 2023 - 2. ledna 2024
(vyučování od 3.1.2024)
Štědrý den (státní svátek)24. prosince 2023
1. svátek vánoční (státní svátek)25. prosince 2023
2. svátek vánoční (státní svátek)26. prosince 2023
Nový rok (státní svátek)1. ledna 2024
Pololetní prázdninypátek 2. února 2024
Jarní prázdniny 5. - 9. února 2024
Velikonoční prázdninyčtvrtek 28. března 2024
Velký pátek (státní svátek)29. března 2024
Velikonoční pondělí1. dubna 2024
Zápis pro školní rok 2023/202411. - 12. dubna 2024
Hovorové hodiny22. - 26. dubna 2024
Svátek práce (státní svátek)1. května 2024
Den vítězství (státní svátek)8. května 2024
Konec školního roku28. června 2024
Letní prázdniny29. června – 1. září 2024

Zápis a přijímání žáků

Termíny Zápisu do 1. ročníku 2024/2025

Kdy a kde?

Zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 11. a 12. dubna 2024 v prostorách ZŠ Five Star Montessori na adrese Lány 34, 625 00 Brno.

K zápisu pro školní rok 2024 - 2025 je možné se přihlásit osobně v kanceláři školy od 2. do 5. dubna v pracovních dnech mezi 7:30 a 15:00.


Kriteria přijetí:

1. Do ZŠ Five Star Montessori budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec již je k 1. 9. 2024 žákem školy (10 bodů).

2. Do ZŠ Five Star Montessori budou dále přijaty děti, které se pravidelně účastnily akcí školy (Klub předškolní přípravy a jiné), kde si vyzkoušely způsob práce dle našeho ŠVP a mohly spolu se zákonným zástupcem vyhodnotit, zda pojetí vzdělávání ve Five Star Montessori je vhodné z hlediska osobnostních předpokladů dítěte, a že školní docházka v naší škole povede k tomu, aby dítě mohlo zažívat školní úspěch (10 bodů).

3. Děti, které navštěvovaly MŠ nebo dětskou skupinu s Montessori vzdělávacím programem (10 bodů).


VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 BYLY ZVEŘEJNĚNY DNE 16. 4. 2024.

Ve školním roce 2023/2024 je v provozu 8 převážně věkově smíšených tříd (dvojročí a trojročí), ve kterých je zapsáno celkem 100 dětí. Nyní máme volná místa v prvním a druhém ročníku. V případě zájmu se obraťte na ředitelku školy Mgr. Alenu Vinterovou.


Ve školním roce 2024/2025 budeme přijímat 14 žáků do prvního ročníku dle našich kriterií.ŠD/Družina

Podmínkou pro přijetí žáka do ŠD je vyplnění Zápisního listu a jeho včasné odevzdání v ředitelně/kanceláři školy.


Termín odevzdání vyplněných Zápisních listů pro školní 2023/2024: 5. září 2023


NAŠE ČINNOSTI :

Každý den trávíme na zahradě, pokud to počasí dovolí. Na podzim hrabeme listí, v zimě stavíme sněhuláky, na jaře budeme sázet rostlinky. Do toho vyrábíme krmítka pro ptáčky a staráme se společně o přírodu. Naši zahradu se všemi jejími tajnými zákoutími milujeme a užíváme si každou chvilku, kterou na ní můžeme prožít. Lozíme po stromech, budujeme bunkry, občas se vydáme na válečnou a objevitelskou výpravu. 10 000 metrů, které kolem školy máme, nám umožňuje pořád něco nového objevovat. Více informací o ŠD/Držině nalezneta na stránce Školní družina.

KroužkyFormuláře