Aktuality


Školné a pomůckovné

Školné pro školní rok 2022/2023 je 5.200,- Kč/měsíc.

Školné se ve školním roce hradí vždy 12 měsíců, jeho platba se nepřerušuje po dobu školních prázdnin.

V případě zapsaných více dětí je cena školného stanovena na 4.100 Kč/měsíc za druhého a každého dalšího zapsaného sourozence, který plní ve škole povinnou školní docházku.

Školné zahrnuje:

  • vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s principy Montessori pedagogiky
  • fond obnovy pomůcek
  • standardní hygienické prostředky
  • možnost využívat pobytu Žáka ve školní družině 
  • veškeré administrativní a provozní úkony spojené s účastí žáka naší školy na vzdělávání a stravování

Pomůckovné:

Protože víme, že pro Vás nakupování školních pomůcek znamená stres a noční můru, rozhodli jsme se, že Vám usnadníme začátek školního roku a vše nakoupíme za Vás. Více informací naleznete na stránce pomůckovné.

Harmonogram roku

Událost Datum
Začátek školního roku čtvrtek 1. září 2022
Den české státnosti (státní svátek) 28. září 2022
Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2022
Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek) 28. října 2022
Hovorové hodiny7. - 11. listopadu 2022
Den boje za demokracii (státní svátek)17. listopadu 2022
Vánoční prázdniny23. prosince 2022 - 2. ledna 2023
(vyučování od 3.1.2023)
Štědrý den (státní svátek)24. prosince 2022
1. svátek vánoční (státní svátek)25. prosince 2022
2. svátek vánoční (státní svátek)26. prosince 2022
Nový rok (státní svátek)1. ledna 2023
Pololetní prázdninypátek 3. února 2023
Jarní prázdniny 13. - 19. března 2023
Velikonoční prázdniny6. dubna  2023
Velký pátek (státní svátek)7. dubna 2023
Velikonoční pondělí10. dubna 2023
Zápis pro školní rok 2023/202413. -  14. dubna 2023
Hovorové hodiny17. - 21. dubna 2023
Svátek práce (státní svátek)1. května 2023
Den vítězství (státní svátek)8. května 2023
Konec školního roku30. června 2023
Letní prázdniny1. července – 3. září 2023

Zápis a přijímání žáků

Termíny Zápisu do 1. ročníku 2023/2024

Kdy a kde?

Zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 13. a 14. dubna 2023 v prostorách ZŠ Five Star Montessori na adrese Lány 34, 625 00 Brno.

Kriteria přijetí:

1. Do ZŠ Five Star Montessori budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec již je k 1. 9. 2023 žákem školy (10 bodů).

2. Do ZŠ Five Star Montessori budou dále přijaty děti, které se pravidelně účastnily akcí školy (Klub předškolní přípravy a jiné), kde si vyzkoušely způsob práce dle našeho ŠVP a mohly spolu se zákonným zástupcem vyhodnotit, zda pojetí vzdělávání ve Five Star Montessori je vhodné z hlediska osobnostních předpokladů dítěte, a že školní docházka v naší škole povede k tomu, aby dítě mohlo zažívat školní úspěch (10 bodů).

3. Děti, které navštěvovaly MŠ s Montessori vzdělávacím programem (10 bodů).


VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024:

Výsledky Zápisu na školní rok 2023/2024 budou zveřejněny na tomto místě dne 25. 4. 2023.

Ve školním roce 2023/2024 bude v provozu 8 převážně věkově smíšených tříd (dvojročí a trojročí), ve kterých je zapsáno celkem 100 dětí. Z důvodu přestupu žáka máme volné jedno místo ve stávajícím prvním ročníku. V případě zájmu se obraťte na ředitelku školy Mgr. Alenu Vinterovou.

Ve školním roce 2023/2024 budeme přijímat 12 žáků do prvního ročníku dle našich kriterií.

ŠD/Družina

Podmínkou pro přijetí žáka do ŠD je vyplnění Zápisního listu a jeho včasné odevzdání v kanceláři školy.


Termín odevzdání vyplněných Zápisních listů pro školní 2022/2023: 10. září 2022


NAŠE ČINNOSTI :

Každý den trávíme na zahradě, pokud to počasí dovolí. Na podzim hrabeme listí, v zimě stavíme sněhuláky, na jaře budeme sázet rostlinky. Do toho vyrábíme krmítka pro ptáčky a staráme se společně o přírodu. Naši zahradu se všemi jejími tajnými zákoutími milujeme a užíváme si každou chvilku, kterou na ní můžeme prožít. Lozíme po stromech, budujeme bunkry, občas se vydáme na válečnou a objevitelskou výpravu. 10 000 metrů, které kolem školy máme, nám umožňuje pořád něco nového objevovat. Více informací o ŠD/Držině nalezneta na stránce Školní družina.

KroužkyFormuláře