Angličtina s Miluškou

Angličtina s Miluškou

 

"V anglickém kroužku si děti budou osvojovat cizí jazyk přirozenou formou - budu mluvit výhradně anglicky a dětem budu nabízet pestré aktivity. Výuka bude probíhat prostřednictvím zpěvu, poslechu hudby, pohybem, tvořením, dramatizace a hraním her. Prostřednicvím písniček se děti učí nová slovíčka, gramatické struktury, rytmus a přízvuk jazyka. V kroužku budeme pracovat s učebnicemi Incredible English, dle úrovně."

 

Děti budou mít možnost prohloubit a zopakovat aktuálně probírané učivo ve škole. 

 

Kroužek je pro školní rok 2022-2023 již naplněn! Děkujeme:-)

 

 

Přihlášku po vyplnění odevzdejte lektorce Milušce, děkujeme.
V případě zájmu nás kontaktujte na info@fs-montessori.cz