Ve školním roce 2020/2021 máme v provozu 5 věkově smíšených tříd (dvojročí a trojročí), ve kterých je

zapsáno celkem 90 dětí. Kapacita školy je pro školní rok 2020/2021 je naplněna, další žáky již nepřijímáme.

 

Ve školním roce 2021/2022 budeme přijímat pouze žáků 16 žáků do prvního ročníku dle našich kriterií.