"Ich bin Peter, du bist Paul,

ich bin fleiβig, du bist faul.

Ein, zwei, drei, du bist frei."

 

Každou středu:

od 14:00 do 15:00 hodin – cena 1.960,- Kč/školní rok - PŘIHLÁŠKA

 

Přihlášku po vyplnění odevzdejte lektorce Martině, děkujeme.
(přihlášky již uzavřeny)