"Ich bin Peter, du bist Paul,

ich bin fleiβig, du bist faul.

Ein, zwei, drei, du bist frei."

 Termín pro 1. trojročí: pondělí od 14:00 do 15:00 hodin – cena 1.800,- Kč/školní rok - PŘIHLÁŠKA

   Termín pro 2. trojročí: úterý od 14:00 do 15:00 hodin – cena 1.860,- Kč/školní rok - PŘIHLÁŠKA

 

Přihlášku po vyplnění odevzdejte lektorce Katce, děkujeme.