Angličtina s Miluškou

 

"V anglickém kroužku si děti budou osvojovat cizí jazyk přirozenou formou - budu mluvit výhradně anglicky a dětem budu nabízet pestré aktivity. Výuka bude probíhat prostřednictvím zpěvu, poslechu hudby, pohybem, tvořením, dramatizace a hraním her. Prostřednicvím písniček se děti učí nová slovíčka, gramatické struktury, rytmus a přízvuk jazyka. V kroužku budeme pracovat s učebnicemi Incredible English, dle úrovně."

 

Děti budou mít možnost prohloubit a zopakovat aktuálně probírané učivo ve škole. 

 

- 1. trojročí: úterý  od 14:00 do 15:00 – cena 1860,- Kč/šr - PŘIHLÁŠKA

- 2. trojročí: čtvrtek od 14:00 do 15:00 – cena 1740,- Kč/šr - PŘIHLÁŠKA

 

Přihlášku po vyplnění odevzdejte lektorce Milušce, děkujeme.