7:30 - 8:30

příchod dětí do školy

relaxační činnosti, individuální i skupinové aktivity, příprava na výuku

8:30 - 12:00

dopolední výukový blok

(který zahrnuje přestávku dle potřeby a kruh zaměřený na sdílení a sebereflexi)

12:00 - 12:15

oběd

12:15 - 13:00 (příp. 13:45)

odpolední výukový blok

12:15 - 17:00

odpolední družina

pohybové aktivity, přírodovědné aktivity, kroužky, hry, pobyt venku

17:00 odchod dětí domů

 

 

Děti si mohou kdykoliv během výuky odskočit na záchod, napít se, dát si svačinu, odpočinout si, protáhnout se, apod. Zejména u malých dětí je nutné s tím počítat a my plně respektujeme jejich potřeby.